Veri Merkezi Danışmanlık Hizmetlerimiz

Günümüzün iş dünyasında süreklilik, yüksek düzeyde iş gücü, veri temelli iş modeli, bulut uygulama servisleri ve kaynakların merkezi yönetimi büyük önem taşımaktadır. Bu özellikleri barındıran veri merkezleri, günümüz iş dünyası için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

Veri merkezi yapımında hem tesise hem de iş gücünü karşılayacak BT ekipmanına dengeli bir yatırım sağlamak önemlidir. BT ekipmanlarının yerleştirilmesi için ilk olarak uygun bir tesis ortamının oluşturulması gerekmektedir.

Veri merkezlerinin inşası ve projelendirilmesi aşamasında süreçlerin standartlaştırılması ve modülerleştirme verimliliği artırır ve maliyet kayıplarını azaltır. Modüler yapı ihtiyaç duyulması durumunda veri merkezinin kolaylıkla büyütülmesini sağlar.

İşletmeler günümüzde bilgi teknolojisi büyümesi çok hızlı gerçekleşmekte fakat veri merkezleri de bununla birlikte yaşlanmaktadır. Veri merkezleri bu inanılmaz veri artışını karşılayabilmek için sürekli bir dönüşüm içerisinde olmak durumundadır.

Veri merkezlerindeki dönüşüm adım adım yapılan bir yaklaşımla entegre projeler zamana yayılarak gerçekleştirilir.

Uptime Institute; Data Center’ları mevcut özelliklerine uygun olarak sınıflandırabilmeyi ve bu sınıflandırmayı yaparken genel uygulama yapısını belli bir standarda dönüştürebilmeyi amaçlamaktadır. Veri Merkezi tasarımı deneyimimiz ile yeni veri merkeziniz yada mevcut veri merkezinizin Uptime Institute kriterlerine uygun olarak planlanması hizmeti sağlamaktayız. Sahip olduğumuz ATD (Accredited Tier Designer) sertifikası ile danışmanlık seçeneğiniz hizmetinizdedir. Tier (I,II,III ve IV) seviyelerine uygun Veri Merkezi tasarımı ile Uptime Institute kriterlerine uygun sertifikasyonu almanızda yardımcı olmaktayız.

TLC Veri Merkezi Danışmanlık Hizmetleri kritik öneme sahip uygulama ortamlarınızı yönetmenize yardımcı olacak yaklaşımlar sunmak amacındadır. TLC Veri Merkezi Danışmanlık Hizmetleri kanıtlanmış metodolijiler, araçlar ve uzmanlığı ile müşterilerinin veri merkezi yatırımlarından operasyon ve performans olarak en iyi sonuçları almalarını sağlamaya çalışmaktadır.