Veri Merkezi İzleme & Kontrol Hizmetlerimiz

Orjinal veri merkezi projesinin tamamlanması sonrasında aktif hale gelen tesis için operasyon süreci başlar.

Operasyon aşamasında izleme ve performans ölçümü ayrı olarak değerlendirilmez ve bu aşamanın kritik görevleri arasında görülür. Proje genel yaşam döngüsü içinde en fazla ihmal edilen kısımdır ve düzenli olarak performans değerlendirmesi yapılması gerekir.

Düzenli olarak performans izleme, uygun şekilde gözden geçirme ve sonuçlar üzerinde aksiyon alma olumsuz eğilimleri ve potansiyel sorunları ortaya çıkarmanızı sağlar.

Operasyon sürecinin etkili şekilde gerçekleştirilmesi veri merkezinin güvenli, emniyetli ve verimli olmasını sağlar.

İzleme ve Kontrol Hizmetleri veri merkezi sahipleri ve yönetim operasyon süreci aşamasında önemli bir rol oynamaktadır.

Veri Merkezi İzleme&Kontrol Hizmetleri

İzleme Hizmeti – Yaşanabilecek sorunları öngörmek, belirlemek ve çözmek amacıyla yerinde yada uzaktan izleme

Kontrol Hizmeti – Veri merkezinin sürekli performans ve güvenli olmasını sağlama

Veri merkezi operasyon hizmetleri aşamasındaki uzman ve etkili olması TLC Mühendislik’in global çapta gerçekleştirdiği planlama, tasarım, inşa ve operasyon hizmet deneyimlerinden kaynaklanmaktadır.

TLC Mühendislik veri merkezinizin bakımı, işletmesi ve optimizasyonu için sadece tedarik ettiği ürünler değil veri merkezindeki kabin ve odaya ait her bileşen için yerinde yada uzaktan kaynaklar sağlamaktadır.